Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006

 

Πράξεις του Δασάρχη χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη, σε περιοχές που δεν έχει συνταχθεί δασολόγιο, κατ’ άρθρο 14 Ν 998/79. Γνωστοποίηση διατυπώσεων δημοσιότητας της πράξης στη Διοικητική αρχή.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006

Speak Your Mind