Γνωμοδότηση ΝΣΚ 310-2004

 

nskΤουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής. Δεν απαγορεύεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα με πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο με πρωτοβουλία του οποίου έγινε η χωροθέτηση, αν το τελευταίο ως κύριος παράκτιου ακινήτου συμπράξει για την εκούσια μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο κατά το μέρος που αυτό περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την πράξη χωροθέτησης.

Γνωμ. ΝΣΚ 310-2004

Speak Your Mind