Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006

 

Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου. Απόδοση τούτου. Επανεξέταση με βάση νέα στοιχεία.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006

Speak Your Mind