Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006

 

Δήμοι. Δυνατότητα παραχώρησης έκτασης του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 260 ΔΚΚ, για στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006

Speak Your Mind