Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006

 

Ιδιωτικές επενδύσεις. Διεκδίκηση επένδυσης ακινήτου. Επιστροφή ή μη εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση Δημοσίου σε περίπτωση εκνίκησης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006

Speak Your Mind