Γνωμοδότηση ΝΣΚ 408-2012

 

nskΚήρυξη ή μη ως διατηρητέου κτιρίου καπναποθήκης.

Δεν εμπίπτει στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η ουσιαστική εκτίμηση για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων και κριτηρίων, προκειμένου να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ένα κτίριο διατηρητέο. Αποτελεί τεχνική κρίση που ανήκει στην αρμοδιότητα της Διοίκησης. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 408-2012

 

Speak Your Mind