Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2005

 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Πρόστιμο. Αναστολή.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2005

Speak Your Mind