Γνωμοδότηση ΝΣΚ 578-2006

 

Επενδύσεις – Αλιεία – Ανάκτηση κοινοτικών /εθνικών ενισχύσεων – Ακυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Α.Ε.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 578-2006

Speak Your Mind