Ετήσια Έκθεση 2003

 

stp1Το 2003 αποτέλεσε έτος αλλαγών στην Αρχή. Ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμντούρος εξελέγη Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και στη θέση του η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής εξέλεξε τον μέχρι τότε βοηθό Συνήγορο, καθηγητή Γιώργο Καμίνη. Παράλληλα μέσα στο 2003 ο Συνήγορος επεκτείνει το πεδίο δράσης του αναλαμβάνοντας πλέον και υποθέσεις η οποίες αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού διαμεσολαβώντας κατά περίπτωση και σε ιδιωτικές υποθέσεις. Ο αριθμός των αναφορών για το 2003 κινήθηκε σταθερά πάνω από τις 10.000 (10.850) ενώ μειώθηκαν εκείνες που είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

1. Περιεχόμενα (2003)

2. Εισαγωγή (2003)

3. Συνοπτική παρουσίαση (2003)

4. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2003)

5. Αποτίμηση της δραστηριότητας (2003)

6. Απολογισμός του έργου ανά Κύκλο δραστηριότητας (2003)

7. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2003)

8. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων (2003)

9. Παράλληλες δραστηριότητες (2003)

10. Διεθνείς δραστηριότητες (2003)

11. Παραρτήματα (2003)

Speak Your Mind