Ετήσια Έκθεση 2009

 

stp1Η κρίση εντείνει τα προβλήματα της διοίκησης και πλήττει τη συνοχή της κοινωνίας μας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2009, τη χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων υποθέσεων (13.433) από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής. Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι πολίτες σχετίζονται με δύο κυρίως κατηγορίες θεμάτων: την καθημερινή επαφή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, περιβάλλον, έκδοση αδειών πάσης φύσεως, και συναλλαγές με τις δημόσιες επιχειρήσεις), και τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως οι διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, φύλου κ.λπ. και η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και οι αυθαιρεσίες στη διαδικασία απονομής ιθαγένειας ή χορήγησης πολιτικού ασύλου.

Α. Νομικό πλαίσιο (2009)

Β. Η χρονιά με μια ματιά (2009)

Γ1. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2009)

Γ2. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2009)

Γ3. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2009)

Γ4. Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη (2009)

Γ5. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (2009)

Γ6. Κύκλος Ισότητας των Φύλων (2009)

Δ. Νομοθετικές προτάσεις (2009)

Ε. Διεθνείς δραστηριότητες (2009)

Ετήσια Έκθεση 2009 – Περιεχόμενα

Ετήσια Έκθεση 2009 – Πλήρες κείμενο έκθεσης

Speak Your Mind