Ετήσια Έκθεση 2011

 

stp1Η πρωτοφανής οικονομική κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι πολίτες αμφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η διοίκηση μπορούν να τους στηρίξουν. Η ίδια η διοίκηση έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα στελέχη της τελούν σε διαρκή αβεβαιότητα την ώρα που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η ανάγκη για επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους-πολίτη καθίσταται επιτακτική τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, στην  ετήσια έκθεσή της την οποία παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο. Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη μέσα στο 2011 και καταλήγει σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις.

Α. Πλήρες κείμενο (2011) ΑΑ-1. Γράφημα - κατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2011 ΑΑ-2. Γράφημα - Έκβαση των βασίμων αναφορών (2011) ΑΑ-3 Γράφημα - κατανομή των βάσιμων υποθέσεων ανά φορέα (2011)

ΑΑ. Δελτίο Τύπου (2011)

Β. Εισαγωγή (2011)

Γ. Οι δραστηριότητες της χρονιάς (2011)

Δ-1. Οικονομική πολιτική (2011)

Δ-2. Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου (2011)

Δ-3. Κοινωνική πολιτική (2011)

Δ-4. Εκπαίδευση (2011)

Δ-5. Ελευθερία και ασφάλεια (2011)

Δ-6. Η αυτοδιοίκηση σε μετάβαση (2011)

Δ-7. Εγκύκλιοι έναντι νόμων (2011)

Δ-8. Ίση Μεταχείριση – Ειδική έκθεση 2011

Δ-9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις – Ειδική έκθεση 2011

Δ-10. Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (2011)

Ε. Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις (2011)

ΣΤ. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του Θεσμού (2011)

Speak Your Mind