Προστασία των βιοτόπων της περιοχής Αγίου Ιωάννη Πόρτο στην Τήνο

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή του υγροβιότοπου Πόρτο Τήνου.
Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν δύο οικοδομικές άδειες στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Πόρτο στην Τήνο καθώς και η απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων με την οποία επανακαθορίσθηκαν τα όρια των οικισμών Αγίου Ιωάννη και Αγίου Σώστη Τήνου. Η αρχική απόφαση καθορισμού των ορίων των ανωτέρω οικισμών κρίθηκε μη νόμιμη επειδή είχε συμπεριλάβει εντός των ορίων του οικισμού μέρος του βιοτόπου του Πόρτο Τήνου με προφανείς δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες. Ο Συνήγορος του Πολίτη με πόρισμα του ζήτησε την προστασία του υγροβιοτόπου, την κατεδάφιση των παράνομων κτισμάτων και τον νέο καθορισμό των ορίων των οικισμών σε συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

1. Διοικητική ανταπόκριση (οικ. άδειες Σύρου)

2. Πόρισμα (οικ. άδειες Σύρου)

3. Σύνοψη διαμεσολάβησης (οικ. άδειες Σύρου)

Speak Your Mind