ΣτΕ 177-2012

 

Παράταση αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών -. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης με την οποία παρατάθηκε για έξι μήνες η επιβληθείσα με υπουργική απόφαση αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών σε οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων. Κρίθηκε ότι εφόσον η επίδικη εξάμηνη παράταση της αναστολής, η οποία είχε επιβληθεί με την 7266/16-26.2.2009 απόφαση, δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο στο άρθρο 40 του ΚΒΠΝ ανώτατο χρόνο, η προσβαλλόμενη 34527/17.8-3.9.2009 απόφαση έχει εκδοθεί νομίμως και εντός των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως.

ΣτΕ 177-2012

Speak Your Mind