Εκδήλωση με θέμα “Rethinking planning law in the crisis era: New scope, new tools, new challenges”

ekpa1

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η “Platform of Experts in Planning Law” σας προσκαλούν στη διεθνή επιστημονική εκδήλωση με θέμα: "Rethinking planning law in the crisis era: New scope, new tools, new challenges" Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στις 17-18 Οκτωβρίου 2013, στο Κτίριο Κωστής Παλαμάς, Ακαδημίας 48 & Σίνα. Συνημμένα βρείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης, στην … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2013

nsk

Δασικές εκτάσεις – Περί της ανακλήσεως ή μη πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν.998/1979. Η Διοίκηση έχει τη διακριτική ευχέρεια, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της και σταθμίζοντας κατά περίπτωση τη διαμόρφωση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως στην περιοχή, να προβεί στην ανάκληση των μεταγενέστερων παρανόμων πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, ακόμη και μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ … [Read more...]