Όλες οι νέες αλλαγές στον υπό κατάθεση αναπτυξιακό νόμο

 

lgatΝέες αλλαγές έγιναν (ξανά) στο νομοσχέδιο για τον αναπτυξιακό νόμο το οποίο έχει από τον Δεκέμβριο ολοκληρώσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Το τελευταίο κείμενο περιλαμβάνει πρόσθετα κίνητρα για επαναλειτουργία εταιρειών που έκλεισαν, για μεταλλευτικές επιχειρήσεις και επεκτάσεις σε ΑΠΕ.

Εκτός του νομοσχεδίου μένουν στο νέο κείμενο οι διατάξεις που θα διέπουν τα υδατοδρόμια (αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι θα κατατεθεί με αυτοτελές νομοσχέδιο, αλλά φοβούνται μήπως υπάρξουν και πάλι αναβολές). Επίσης έγιναν νέες αλλαγές στην οργανωτική δομή του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει επιχειρηθεί η απλοποίηση των διατάξεων και η αλλαγή της δομής του νόμου.

Οι νέες αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου αμέσως μετά τη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Στις στρατηγικές επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν και αυτές των οποίων επιμέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.
  • Ενισχύσεις από τον αναπτυξιακό νόμο πλέον μπορούν να έχουν και επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, ακόμη και χωρίς αύξηση της δυναμικότητάς τους. Προϋπόθεση η παραγωγική λειτουργία να έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής. Χρηματοδοτούνται οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτηριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και λοιπών εγκαταστάσεων.
  • Επιδοτούνται επίσης μεταλλευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες ενισχύονται δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκληση του ύδατος. Χρηματοδοτούνται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν δρόμους, στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού, κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης, καθώς και έργα διαμόρφωσης επιφανειών προς εκμετάλλευση.
  • Για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής.
  • Προβλέπει την εξαίρεση από τις διατάξεις περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Οργάνων κλπ για τα σχέδια του Αναπτυξιακού νόμου. Θα δημοσιεύονται στο διαδύκτιο, μετά την έκδοσή τους.
  • Γίνονται νέες αλλαγές στην οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, ιδρύεται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής (με διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Όρων, Δασών, Αιγιαλού και Παραλίας, Αρχαιολογικών Αδειών) Σε αυτή υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων με νέα δομή, το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων αποκτά και την αρμοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις.
  • Συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Ε.Ι.Ε.) το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης (και όχι στην γενική γραμματεία όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο)
  • Στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» συνεχίζει να υπάρχει διάταξη με… ασαφές αριθμό μελών ΔΣ. Ορίζεται ότι «Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης»

Στο νομοσχέδιο διατηρούνται οι διατάξεις που εντάχθηκαν μετά τη διαβούλευση και ανοίγουν τις επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε θεματικό και υγείας σε δημόσια πάρκινγκ, πλωτές εξέδρες, έργα πολιτικού μηχανικού στην ενέργεια. Παραμένει επίσης η δυνατότητα για άδειες παραμονής για όποιον έχει ακίνητο 300.000 ευρώ και για στρατηγικούς επενδυτές.

Το νομικό κείμενο των 115 σελίδων περιλαμβάνει τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τις νέες εταιρείες ειδικού σκοπού αλλά και εγκρίσεις ιδιωτικών επενδύσεων σε ένα κείμενο. Πλέον αναμένεται να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή καθώς στις 15 Ιανουαρίου έληξε και η δεύτερη παράταση 15 ημερών για τις υπαγωγές στον παλαιό αναπτυξιακό νόμο (καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας.

Προβλέπει επίσης ότι θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς, οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους, ενώ για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από την Βουλή από τα 150 εκατ ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

Σήμερα η σύσκεψη για το 10ετές σχέδιο ανάπτυξης
Η ζήτημα του αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ πολλών άλλων στην σημερινή πρώτη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, στελεχών του ΚΕΠΕ, του ΙΟΒΕ και άλλων παραγόντων για το 10ετές σχέδιο ανάπτυξης.

Παράγοντες του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι πολλά ιδέες της πρότασης για το σχέδιο βασίζονται σε σχετικά πρόσφατη μελέτη της McKinsey & Company πο επιχειρεί να καθορίσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

Η μελέτη αναλύει τις προοπτικές των βασικών τομέων της οικονομίας (λιανεμπόριο, βιομηχανία τροφίμων, τουρισμός, ενέργεια, γεωργία), τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Επικεντρώνεται στους πέντε μεγαλύτερους τομείς αλλά και στους 8 μικρότερους με υψηλές αναπτυξιακές δυναμικές, στα «ανερχόμενα αστέρια» όπως αναφέρει τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικές δυνατότητες για να τροφοδοτήσουν την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Της Δήμητρας Καδδά

http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1717326

Speak Your Mind