ΑΘΗΝΑ, 1930. Άποψη της οδού Κοραή από τα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΑΘΗΝΑ, 1930. Άποψη της οδού Κοραή από τα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Speak Your Mind