Αλλάζει η πολεοδομική νομοθεσία

 

13 Νοε 2012 Η Καθημερινή Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Διευκόλυνση των επενδύσεων, αναθεώρηση χωροταξικών πλαισίων, νομιμοποίηση αυθαιρεσιών

Μείωση στο μισό του απαιτούμενου χρόνου για την έγκριση σχεδίων.

Τη μεταρρύθμιση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον σχεδιασμό και η απαλοιφή των κανόνων εκείνων που περιορίζουν τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους πλήρους νομιμοποίησης σειράς πολεοδομικών αυθαιρεσιών, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά στους υπάρχοντες ή δυνάμει αυθαιρετούντες την προσδοκία «δικαίωσης».
Οι κατευθύνσεις αυτές δόθηκαν το Σάββατο στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη. Οπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, το υπουργείο προωθεί πέντε μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα χωροταξική – πολεοδομική νομοθεσία:
• Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης, αναθεώρησης πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, με στόχο τη μείωση στο μισό του απαιτούμενου χρόνου.
• Την αποκέντρωση του σχεδιασμού, ανάλογα με το επίπεδο αυτού. Το υπουργείο θα διατηρήσει επιτελικό ρόλο (πιθανότατα τα σχέδια εκείνα που αφορούν τον σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο) και την ανάθεση στις περιφέρειες των κατωτέρων επιπέδων σχεδιασμού (από τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και «κάτω»).
• Την επεξεργασία τρόπων ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία χωροθέτησης επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προφανώς εντάσσεται η δημιουργία ενός πιο «ευέλικτου», άρα και μη δεσμευτικού, σχεδιασμού προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα παρεκκλίσεων από τα ισχύοντα σε μια περιοχή (λ.χ. χρήσεις γης, όριο δόμησης). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, καθώς η δημιουργία ενός πλαισίου που θα τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες μιας επένδυσης αντιστρατεύεται τη βασική αρχή του σχεδιασμού, δηλαδή τη δημιουργία ενός σταθερού ενιαίου πλαισίου για όλους, με κατευθύνσεις που θα ισχύουν σε βάθος χρόνου.
• Την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. Τα ισχύοντα εκπονήθηκαν το 2003-2004, με σκοπό να καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΣτΕ και θεωρούνται ασαφή, γενικόλογα και εκτός σημερινής πραγματικότητας.
• Τέλος, την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Το ισχύον θεσμοθετήθηκε μόλις προ τριετίας (2009), ωστόσο, κρίνεται ότι χρήζει περαιτέρω φιλελευθεροποίησης.
Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε και σε άλλες πρωτοβουλίες του υπουργείου, ανάμεσα στις οποίες η τροποποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και η δημιουργία «τράπεζας γης». Για τα αυθαίρετα εξήγγειλε μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της οριστικής νομιμοποίησης σειράς πολεοδομικών παραβάσεων, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τις προθέσεις του υπουργείου για την αποτροπή της δημιουργίας μιας ακόμα γενιάς αυθαιρέτων (όπως συνέβη με τον ν.4014/11, που οδήγησε σε αύξηση της αυθαίρετης δόμησης). Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία θεσμικό πλαίσιο «που θα περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες περιβαλλοντικού ισοζυγίου για τις περιοχές που υφίστανται μεγάλη πολεοδομική επιβάρυνση».

 

Speak Your Mind