Αναταράξεις στον διαγωνισμό για τα υποβρύχια καλώδια

 

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Την επανεξέταση του φακέλου της, με πρόσθετα αποδεικτικά πιστοποιητικά, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ η Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα με υποβρύχια καλώδια, ύψους 470 εκατ. ευρώ. Ο φάκελος της «Ελληνικά Καλώδια» απερρίφθη «για λόγους τεχικούς», χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί καμιά απάντηση για τι σημαίνει αυτό, κάτι που σε συνδυασμό με τις κραυγαλέες αποκλίσεις της προσφοράς της μοναδικής κοινοπραξίας που συνεχίζει τον διαγωνσιμό, Siemens, Nexans, Prysmian από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη διαφάνεια των επιλογών της Επιτροπής.

Ο ΑΔΜΗΕ (Αναθέτουσα Αρχή) αγνόησε τις 33 αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, που περιείχε η προσφορά της κοινοπραξίας Siemens, Nexans, Prysmian, μεταξύ των οποιών αναφέρονται ως πλέον σημαντικές: Η κοινοπραξία δεν δεσμεύεται επί χρονοδιαγράμματος, αφού δεν δέχεται ποινικές ρήτρες για τυχόν υπέρβασή του, όπως προβλεπόταν στους όρους του διαγωνισμού, ενώ επίσης θέτει ρήτρα ευρώ, σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, ζητά την εφαρμογή του γερμανικού δικαίου, για την επίλυση τυχόν διαφορών, ενδεχομένως για να αντιμετωπίσει την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, όρος που δεν υπήρχε φυσικά στα τεύχη δημοπράτησης όπου προβλεπόταν η εφαρμογή του ελληνικού δικαίου, ούτε υπήρχε προηγούμενο σε οποιοδήποτε έργο κατασκεύασε μέχρι σήμερα η ΔΕΗ. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο ΑΔΜΗΕ ως Αναθέτουσα Αρχή δέχτηκε τόσο σοβαρές παρεκκλίσεις, αφήνοντας υπόνοιες για προνομιακή μεταχείριση υπέρ της κοινοπραξίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  Εν τω μεταξύ άλλες πληροφορίες, αναφέρουν ότι καθώς προχώρησε στο δέυτερο στάδιο η διαδικασία του διαγωνισμού, ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά του μοναδικού διαγωνσιμού και το ποσό που ζητά ο μοναδικός διαγωνιζόμενος, με τους όρους που έχει επιβάλει, είναι αρκετά υψηλότερα από τον προϋπολογισμό του ΑΔΜΗΕ για το έργο (470 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες Nexans και Prysmian είναι μεταξύ των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων μέσης τάσης και για λογαριασμό τους η επιτροπή ερευνά υπόθεση (IP/ 11/839) για «καρτέλ εταιρειών στα υποβρύχια και υπόγεια καλώδια και σε σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες».

Με δεδομένο ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και ότι σύμφωνα με την οδηγία 2004/17 καθώς και τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι προσφορές πρέπει να συνάδουν με τις προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων και δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από αυτές η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια έχει προσφύγει με καταγγελία για το θέμα αυτό στην Κομισιόν. Με την επιλογή του ΑΔΜΗΕ να μη δώσει την ευκαιρία να διαγωνιστεί για ένα σημαντικό έργο μια ελληνική εταιρεία, χάνεται η ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας, σε μια κρίσιμη περίοδο, αλλά και η ευκαιρία να αποκτήσει η χώρα τη δυνατότητα να έχει πιστοποιημένη παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, σε πολύ καλύτερες τιμές από τις τιμές που προσφέρουν οι κυρίαρχοι της ευρωπαϊκής αγοράς.

Speak Your Mind