Αντιδράσεις ΞΕΕ για το νέο χωροταξικό

 

ΞΕΕΠολλές βελτιώσεις εισάγονται με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, σύμφωνα με την τελική γνώμη που κατέθεσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Σε επιμέρους θέματα, το ΞΕΕ δηλώνει αντίθετο με την αύξηση των ορίων αρτιότητας για την εκτός σχεδίου δόμηση σε σχέση με το προηγούμενο χωροταξικό, καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των μικρών καταλυμάτων που προσιδιάζουν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δίνουν ταυτότητα στον προορισμό λόγω της οικογενειακής μορφής της εκμετάλλευσης και της απασχόλησης του ντόπιου πληθυσμού. Παράλληλα, θεωρεί ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία σε όλες τις συνιστώσες ενός βιώσιμου τουρισμού. Κρίσιμο ζήτημα για το ΞΕΕ και ως εκ τούτου παράγοντας αρνητικής θέσης για το νέο σχέδιο αποτελεί «η πρόβλεψη δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμικού χωρίς αποκλεισμούς, καθώς ο τουρισμός απευθύνεται σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες του πληθυσμού».

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind