“Απαγορεύει” η κυπριακή δικαιοσύνη την πώληση ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ

 

taipedΜε προσωρινή διαταγή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας απαγορεύει την πώληση ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ στην Κύπρο (Αγίου Προκοπίου, Έγκωμη, Λευκωσία).

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αγωγής που υπέβαλε η Ιερά Μονή Κύκκου κατά του ελληνικού Δημοσίου και εωσότου ανακληθεί η παραπάνω διαταγή από το Επαρχιακό Δικαστήριο ή μέχρι να τελεσιδικήσει η αγωγή που κατέθεσε  ενώπιόν του την ίδια μέρα η Ιερά Μονή Κύκκου, το Ταμείο δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο.

«Η Ιερά Μονή Κύκκου διεκδικεί την επιστροφή του ακινήτου επειδή, σύμφωνα με όσα επικαλείται στην αγωγή της κατά του ελληνικού Δημοσίου, το τελευταίο δήθεν παραβίασε κάποιο όρο που είχε θέσει η ενάγουσα όταν της πώλσησεκαι της μεταβίβασε το  εν λόγω ακίνητο, μεταβίβαση την οποία, πάντως, ουδόλως αμφισβητεί».

Σημειώνεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας είναι ένα από τα έξι της Κυπριακής Δημοκρατίας (ένα για κάθε κυπριακή επαρχία).

Κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει πρωτόδικα όλες τις αστικές διαφορές, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1751490

Speak Your Mind