Απλοποιούνται οι αδειοδοτήσεις για έργα αξιοποίησης υδάτων

 

watersΜε στόχο την απλοποίηση και προτυποποίηση της αδειοδότησης για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους» και πρόκειται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 14/03/2014. «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση τη σχετική Υπουργική απόφαση και καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν με απόψεις και προτάσεις», δήλωσε σχετικά ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, με το σχέδιο της ΚΥΑ απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση και ξεκαθαρίζουν πλήρως οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από τον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων.

Περιβαλλοντικοί στόχοι
Στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, προβλέπεται, επίσης, η αξιολόγηση, πριν από την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής.

Επιπλέον, επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=30445

Speak Your Mind