Αποκατάσταση ζημιάς και όχι πρόστιμα

 

Η παράβαση των κανόνων είναι μία από τις αιτίες της κρίσης. Επομένως η χαλάρωση στην τήρησή τους δεν μπορεί να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης, ούτε οδηγός για τη μετά κρίση εποχή. Με τα λόγια αυτά ο νέος ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σάκης Κουρουζίδης τάχθηκε υπέρ της εντατικοποίησης των ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επίσης αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται ένα συνολικό πλαίσιο για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, στο οποίο θα δίνεται έμφαση στην αποκατάσταση της ζημιάς και όχι στα πρόστιμα.
Η τοποθέτηση του κ. Κουρουζίδη έγινε χθες κατά τη δεύτερη ημέρα συνεδρίου που πραγματοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη θέση των μηχανικών στη διοικητική μεταρρύθμιση. «Σε περιόδους κρίσης, η μη τήρηση των κανόνων εμφανίζεται ως αναγκαίο κακό για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ομως η ανοχή, εκτός του ότι πλήττει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα στους παραβάτες», είπε.
Ο ειδικός γραμματέας προανήγγειλλε τη δημιουργία νέου πλαισίου, που θα διέπει όλη την ελεγκτική λειτουργία (επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενέργειας, δόμησης, μεταλλείων).
Ανάμεσα στις προτάσεις που εξετάζονται είναι η δημιουργία νέων εργαλείων για τη συμμόρφωση των παραβατών και την αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσαν (ακόμα και με ακύρωση των προστίμων που έχουν επιβληθεί, αν επιτευχθεί ο στόχος), την τυποποίηση των ελέγχων, τη δημοσιότητα στα αποτελέσματά τους κ.ά. Επίσης ζητούμενο είναι να υπάρξει καλύτερος έλεγχος αν εισπράττονται τα πρόστιμα και πού καταλήγουν.
Οσον αφορά τα αυθαίρετα, εφόσον υπάρχει τελεσίδικο πρωτόκολλο κατεδάφισης πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να αποσυνδέονται τα κτίρια από τα δίκτυα κοινής ωφελείας, να εκκενώνονται και να σφραγίζονται μέχρι να κατεδαφιστούν.
Πάντως, όπως ανέφερε η επιθεωρήτρια περιβάλλοντος κ. Σόνια Ελευθεριάδου, «οι επιχειρήσεις που τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους είναι πολύ λίγες. Και δεν υπάρχει καμία που να μην έχει ούτε μία παράβαση… Οταν βρεθεί η πρώτη, θα πρέπει να τη βραβεύσουμε!».

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind