Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003

 

Πολιτιστική κληρονομιά. Προστασία ακινήτων νεοτέρων μνημείων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003

Speak Your Mind