Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003

 

Ανάκληση απαλλοτριωτικής απόφασης που έχει εκδοθεί για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός αυτής.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003

Speak Your Mind