Γνωμοδότηση ΝΣΚ 124-2011

 

Δημόσιο Λιγνιτωρυχείο – Διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης αυτού – Κριτήρια αξιολόγησης ως προς την οικονομική επιφάνεια των συμμετεχόντων επιχειρήσεων

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 124-2011

Speak Your Mind