Γνωμοδότηση ΝΣΚ 130-2007

 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση από το Δήμο Καλαμαριάς, για πολιτιστικούς σκοπούς, διατηρητέου ακινήτου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 130-2007

Speak Your Mind