Γνωμοδότηση ΝΣΚ 132-2005

 

Τουριστικοί λιμένες. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης. Έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Speak Your Mind