Γνωμοδότηση ΝΣΚ 137-2004

 

nskΑιγιαλός – Επανακαθορισμός οριογραμμής. Σφάλμα κατά τον επανακαθορισμό.

Υπάρχει δυνατότητα επαναχάραξης της οριογραμμής, λόγω εσφαλμένης χάραξης το έτος 1979, εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως ότι έχει γίνει διάβρωση της ακτής πριν από την κατ’ έτος 1979 επαναχάραξη και ότι τα κτίσματα είχαν ανεγερθεί εκτός του τμήματος του αιγιαλού, όπως αυτό ήταν κατά το έτος 1971, που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 137-2004

Speak Your Mind