Γνωμοδότηση ΝΣΚ 140-2004

 

nskΠαραδοσιακός οικισμός – Όροι δόμησης – Καθορισμός ορίων – Αρμοδιότητα Νομάρχη.

Ο χαρακτηρισμός οικισμού, ως παραδοσιακού, ο καθορισμός των ορίων αυτού και ο καθορισμός ορίων δόμησης, γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος, τυχόν δε εκδοθείσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, προς ρύθμιση των θεμάτων αυτών, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 140-2004

Speak Your Mind