Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2012

 

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο της εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών και την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, στα κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 47 παρ.2 του Ν. 590/1977.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2012

 

 

Speak Your Mind