Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2007

 

Ισχύς κυρωθέντος αναδασμού – Καθορισμός παλαιού αιγιαλού.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2008

Speak Your Mind