Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003

 

Δασική έκταση. Αποχαρακτηρισμός της με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ΝΔ 69/1968. Δυνατότητα εντάξεως της εκτάσεως σε προγράμματα επιδοτήσεως της Ε.Ε.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003

Speak Your Mind