Γνωμοδότηση ΝΣΚ 169-2000

 

nskΤο ΥΠ.ΠΟ. δεν έχει δυνατότητα και αρμοδιότητα, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, να επέμβει για να κατασκευασθεί, ανασκευασθεί η διατηρητέα όψη κατεδαφισθέντος, δυνάμει πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιμορροπίας, κτιρίου. Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 52 κ.ν.5351/1932, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 παρ.5 ν.1337/1983, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταστεί ακόμη ενεργείς, λόγω μη εκδόσεως του προβλεπόμενου από αυτές πρ.δ/τος, αναφέρονται και ρυθμίζουν μόνον την περίπτωση επεμβάσεως για επισκευές σε διατηρητέο κτίριο.

Γνωμ. ΝΣΚ 169-2000

Speak Your Mind