Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003

 

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. Δόμηση γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Όροι και προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003

Speak Your Mind