Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2005

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων μετά την ισχύ του Ν 3199/2003.

http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=4190

Speak Your Mind