Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010

 

Χώροι στάθμευσης στο υπόγειο κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου – Νομιμοποίηση μεταλλικής κατασκευής με την οποία έχει στεγαστεί το ως άνω Κέντρο.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010

Speak Your Mind