Γνωμοδότηση ΝΣΚ 182-2008

 

Παραγραφή αποζημιώσεων από αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 182-2008

Speak Your Mind