Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2008

 

Έκδοση οικοδομικής άδειας και έκταση ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε εποικιστικό ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως – Μη εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν 3127/2003.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2008

Speak Your Mind