Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2012

 

Αιγιαλός – Παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς εκτέλεση ναυταθλητικών έργων, βάσει μελετών εγκριθεισών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατ’ άρθρ. 14 παρ. 3β του Ν. 2971/2001 – Εφαρμογή ή μη της διάταξης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2012

 

 

Speak Your Mind