Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003

 

Παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χώρων ή περιοχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003

Speak Your Mind