Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2013

 

nskΔημόσια κτήματα – Εκποίηση – Ακυρότητα παραχωρητηρίου. Η πραγματοποιηθείσα με το υπ’ αριθ. 29565/27-10-1930 πωλητήριο της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων αγοραπωλησία έχει διαλυθεί αυτοδικαίως, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», λόγω μη καταβολής ουδεμίας εκ των δόσεων του υπολοίπου τιμήματος. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 187-2013

Speak Your Mind