Γνωμοδότηση ΝΣΚ 189-2000

 

nskΗ διάταξη της παρ.10 του άρθρου 20 του ν.2115/1993 δεν έχει έννοια εφαρμογής μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των παρ.2,3 και 4 του ίδιου άρθρου.

Γνωμ. ΝΣΚ 189-2000

Speak Your Mind