Γνωμοδότηση ΝΣΚ 19-2000

 

nskΗ Διοίκηση δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανεξαρτήτως παρόδου μακρού χρόνου, να ανακαλέσει πράξη, εξ υπαρχής άκυρη, με την οποία υπήχθη σε σχέδιο πόλεως έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού αναγνωρισθείσα εκ των υστέρων κατά το μέγιστο μέρος αυτής ως δημόσιο και ιδιωτικό δάσος, αφού το σχέδιο πόλεως κατέστη εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο.

Γνωμ. ΝΣΚ 19-2000

Speak Your Mind