Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2011

 

Ανέγερση ή μη εγκαταστάσεων ΙΚΤΕΟ, σε εκτός σχεδίου γήπεδο συνολικής επιφάνειας 9.949,43 τ.μ., το οποίο εμπίπτει σε δύο υποζώνες ισχύουσας ΖΟΕ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2011

Speak Your Mind