Γνωμοδότηση ΝΣΚ 193-2013

 

nskΜίσθωση δημοσίου κτήματος – Μίσθωση παρά μη κυρίου – Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής – Εκτέλεση. Η Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής δύναται νομίμως να προβεί σε εκτέλεση του υπ’ ααριθμ. 758/20-3-2007 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής – κατ’ άρθρο 919 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – δεδομένου ότι η προεκτεθείσα μισθώτρια εταιρεία καταλαμβάνεται από τα υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, απορρέοντα από την ανωτέρω δικονομική διάταξη.

Γνωμ. ΝΣΚ 193-2013

Speak Your Mind