Γνωμοδότηση ΝΣΚ 207-2000

 

nskΟι περιορισμοί στις χρήσεις και λειτουργίες που θέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε ακίνητα προστατευομένων οικισμών του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, δεσμεύουν τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων φορέων, ως προς το εύρος των χρήσεων και λειτουργιών.

Γνωμ. ΝΣΚ 207-2000

Speak Your Mind