Γνωμοδότηση ΝΣΚ 209-2001

 

nskΠαραχωρητήρια. Ανάκληση. Εκμίσθωση τμήματος παραχωρηθέντος ακινήτου σε τρίτους. Η μίσθωση καταστημάτων και οικοπεδικού τμήματος από τον σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου δεν αποτελούν αλλαγή του σκοπού του ανωτέρω σωματείου ως φιλανθρωπικού ούτε επιδίωξη σκοπού παράνομου ή ανήθικου ή αντίθετου προς την δημόσια τάξη και δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης του παραχωρητηρίου με το οποίο παραχωρήθηκε στο σωματείο οικοπεδική έκταση για την κατασκευή Ραδιοφωνικού Σταθμού κατ άρθρο 5 του ΑΝ 1331/1939.

Γνωμ. ΝΣΚ 209-2001

Speak Your Mind