Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2004

 

nskΔήμοι-Κοινότητες. Δυνατότητα ανέγερσης σχολικών κτιρίων και επίσπευσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για τον ίδιο σκοπό, μετά την ισχύ του άρθρου 6 παρ.24 του Ν 2240/1994, με το οποίο παρασχέθηκε η σχετική αρμοδιότητα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και μετά την ισχύ του άρθρου 6 παρ.24 του Ν 2240/1994, εξακολουθούν να έχουν συντρέχουσα, με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητα, προς ανέγερση σχολικών κτιρίων και επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον σκοπό αυτό. Η ανωτέρω συντρέχουσα αρμοδιότητα ασκείται προς κάλυψη των σχετικών αναγκών των κατοίκων εντός των διοικητικών τους ορίων. (πλειοψ.)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2004

Speak Your Mind