Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2005

 

nskΧορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου σε ιδιώτη.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2005

Speak Your Mind