Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2008

 

Ρυμοτομούμενα ακίνητα και αλλαγή χρήσης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2008

Speak Your Mind